Beste leden van modelvliegclubs / modelbouwverenigingen, TACU modelbouwbeurs deelnemers en natuurlijk onze trouwe bezoekers,

 

Normaal betekent de 3e zaterdag van de oneven maand dat het weer modelbouwbeursdag in Utrecht is.  

We hebben via overleg met instanties en een enquête onder onze regelmatige gebruikers/bezoekers onderzocht of het mogelijk en/of raadzaam is om de beurs op 18 Juli te organiseren.

 

Het animo onder de standhouders is groot omdat de beurscontacten nu langzamerhand als een gemis worden ervaren. Ook benaderden een paar vaste bezoekers ons, maar helaas heel weinig.

Het overgrote aantal reacties gaven aan dat zij de optie 3 als de beste zagen, namelijk dat iedereen een mondkapje moet dragen en natuurlijk onder de bekende voorwaarden dat iemand die zich niet 100% voelt vanzelfsprekend thuis blijft.

De bekende gezondheidsvraag en de infra-rood temperatuurmeting is dan standaard voor het binnengaan.

 

Maar de doorslaggevende reden om de beurs van Juli toch NIET door te laten gaan is dat we geen goed beeld van de bezoekers kunnen krijgen.

 

Veiligheid voor iedereen moet voorop staan.

 

Een groot deel daarvan is van gevorderde leeftijd en valt dus in de risico groep. Van deze groep is bekend dat men zo min mogelijk risico wenst te nemen en dus niet de beurs niet zal bezoeken. En een beurs zonder het bekende aantal bezoekers is niet zo leuk en mist het doel.

 

We gaan de bezoekers in de komende tijd vragen wanneer en hoe zij de beurs weer willen bezoeken. Wij vragen onze bezoekers dus nu te reageren zodat we een beeld krijgen wie wel en wie niet de beurs zou bezoeken als er mondkapjes verplicht zijn.

Met die gegevens zullen we in September opnieuw een afweging maken of we die beurs kunnen organiseren. Dan zijn ook de maatregelen voor na 1 September bekend.

 

Met vriendelijke groet, wees voorzichtig, blijf gezond en wellicht tot de eerst mogelijke beurszaterdag op 19 September,    Groet,  Rob